به گزارش خبرنگار بسیج پرس ناحیه عمار یاسر نمایشگاه دفاع مقدس در منطقه 22 تهران ناحیه عمار با حضور و همکاری سپاه هوا فضا لشکر 27 و ناحیه قدس و شهرداری منطقه 22 تهران با هدف بزرگداشت دفاع مقدس از تاریخ 31 شهریور ماه 1398 در محل دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر) برگزار میگردد . […]

به گزارش خبرنگار بسیج پرس ناحیه عمار یاسر نمایشگاه دفاع مقدس در منطقه 22 تهران ناحیه عمار با حضور و همکاری سپاه هوا فضا لشکر 27 و ناحیه قدس و شهرداری منطقه 22 تهران با هدف بزرگداشت دفاع مقدس از تاریخ 31 شهریور ماه 1398 در محل دریاچه شهدای خلیج فارس (چیتگر) برگزار میگردد .

اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد .

نمایشگاه دفاع مقدس

  • نویسنده : خبرنگار ناحیه عمار
  • منبع خبر : ناحیه عمار یاسر